top of page
  • גולד קפיטל

איתור קופת גמל וקרן השתלמות ישנות ללא פעילות – איך עושים את זה?

לרבים מאתנו קיימות קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים , שלא מבצועות להן הפקדות חודשיות ולמעשה החשבון שלהן מוגדר כחשבון ללא פעילות (חשבון ללא פעילות - הוא חשבון שלא הופקדו אליו או נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה). לא אחת מדובר בסכומי כסף גדולים שפשוט שכחנו מהם.

עד לא מכבר, היה קושי רב באיתור קופות אלו, והדבר היה למשימה לא פשוטה וקשה בניסיון לאתר

קופות וחסכונות פנסיוניים לא פעילות, אך כיום, איתור

קופות גמל לא פעילות הפכה למשימה פשוטה וקלה לביצוע. במשרד האוצר, הקימו אתר קל ונוח לשימוש לאיתור חשבונות ללא פעילות בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

ניתן אף למצוא בקלות רבה באתר חשבונות עם פעילות וללא פעילות הרשומים על שם קרוב שנפטר בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח לקרה מוות ללא חיסכון.

בחיפוש כספים על שמכם תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בחסכונות פנסיוניים המיועדים לגיל הפרישה, כגון קופות גמל וקרנות פנסיה, וכן חשבונות ללא פעילות בביטוחי חיים עם חיסכון, בין שהם מיועדים לגיל הפרישה (וידועים לעתים כביטוחי מנהלים) ובין שלא. כמו כן, תוכלו למצוא מידע על קיומם של חשבונות ללא פעילות בקרנות השתלמות ועל קיומן של פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון).

אך שימו לב כי ניתן לבצע חיפוש 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות.

לאתר משרד האוצר לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים : לחצו כאן.

 

איתרתם קופה או חיסכון פנסיוני לא פעילים?

נשמח לעזור לכם ללא עלות וללא התחייבות לברר מול הגופים המוסדיים אם יש בניהולם גם חשבונות שהייתה בהם פעילות בשנה האחרונה, וכן לפעול לשחרור הכספים ו/או בבחירת קופה אחרת.


תיוגים:

bottom of page