1232.jpg

ביטוחים פרטיים

מטריית ההגנה שלך מפני ההפתעות הלא נעימות של החיים!

33.png

במהלך חיינו  אנו עלולים לחוות מחלות, בעיות רפואיות שונות, וקשיים. באמצעות הביטוחים השונים, נוכל  לספק לך הגנות שיאפשרו המשך שמירה על רמת חיים ויצירת הכנסה במצבים שלא תוכלו להמשיך לעבוד, במטרה להקטין את הסיכונים הכלכליים במקרים רבים.

בשוק קיימים כיום מגוון פתרונות לכיסוי ביטוחי שיאפשר לכם לשמור על יציבות כלכלית גם בעתות משבר. בנוסף, כיסוי ביטוחי נכון מאפשר חיסכון רב בהוצאות במהלך החיים על הליכים רפואיים ופרוצדורות רפואיות שונות, ומעמיד לרשותך את כל האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות וביעילות מרבית.

22.jpg
Asset 13_10x.png

בחינת תיק הביטוח הקיים שברשותך 

כולל דו"ח מפורט מבוסס על המסלקה הפנסיונית במידת הצורך (לבחינת כיסויים קיימים בחיסכון הפנסיוני) והר הביטוח.

Asset 11_10x.png

מיפוי הכיסויים הקיימים

כולל: בדיקת כפל ביטוחי, עלויות ורלוונטיות של כל כיסוי.

Asset 8_10x.png

מיפוי צרכים והתאמת הכיסויים 

בהתאם למצבך האישי והכלכלי, כולל ביטול כפל ביטוחי אם קיים.

Asset 6_10x.png

שירות וליווי אישי מתמשך 

הכולל עדכון כיסויים בהתאם לשינויים בחיים האישיים וברמת ההכנסה.

Asset 10_10x.png

טיפול בתביעות 

במקרה הצורך

היתרון שלנו בביטוחים

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם חברות הביטוח המובילות בשוק, דבר זה מאפשר לנו להתאים את סל הכיסויים המדויק והנכון ביותר עבורך.

ביטוח חיים

כאשר חס וחלילה, מתרחש האירוע המכוסה בפוליסת ביטוח חיים, חברת הביטוח משלמת לך או למשפחתך את סכום הביטוח המכוסה בפוליסה. מטרת הכסף הינה להבטיח רמת חיים לך ולמשפחתך חלילה במקרה מוות.

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות יכול להב​טיח יציבות כלכלית לך ולמשפחה בעת צרה, ומעניק לך פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה מתוך רשימה ארוכה של מחלות. באמצעות סכום הפיצוי המשולם בפוליסה זו, ניתן להתמודד באופן טוב יותר עם המצב הרפואי החדש לצד שמירה על רמת חיים נאותה בתקופת המחלה.

ביטוח בריאות

כיסוי המאפשר לך להתמודד עם מצבים של מחלה או עם צורך בריאותי, ומעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות וביעילות. ביטוח בריאות מכסה בעיקר את התחומים הבאים: ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים , התייעצויות ובדיקות פרטיות, ועוד.

check.png

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסוי רחב למבחר אירועים רפואיים ואחרים עקב תאונה.

הביטוח מסייע להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר תאונה, ועם מצבים בעלי השלכות כלכליות כבדות, כגון אשפוז, אובדן ימי עבודה, וכן הוצאות נלוות ישירות ועקיפות הנובעות מהתאונה.

check.png

ביטוח נסיעות לחו"ל

הביטוח מיועד לנוסעים לחו"ל וכולל כיסויים רפואים מקיפים עם הרחבה לקורונה, ומאפשר התאמות לאופי הנסיעה ולמצב הבריאותי. לביטוח זה מבחר כיסויים רפואיים אפשריים:
הוצאות רפואיות בחו"ל, הטסה רפואית לישראל, תרופות, טיפול חירום בשיניים, ועוד. וכן הרחבות רבות, כגון: ספורט חורף, ספורט אתגרי, הריון, אובדן נייד, ועוד.

check.png

ביטוח אבדן
כושר עבודה

במצב של אובדן כושר עבודה נפגעת ההכנסה החודשית הקבועה ובמקביל גדלות ההוצאות. תוכניות הביטוח השונות יכולות  להבטיח לך שקט כלכלי באמצעות פיצוי חודשי שישולם לך במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה.

check.png

הביטוחים:

check.png
check.png
2.png

לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל

clal2_edited.png
לוגו.png
הראל-לוגו.png
4_edited.png
fnx-logo.png
 
 
 

השירותים שלנו: