top of page
ליווי ותכנון פנסיוני

ליווי ותכנון פנסיוני

לדאוג למחר כבר היום

להגן עליך ועל משפחתך מפני פגיעה במקורות ההכנסה 

חיסכון פנסיוני הוא שם כולל למגוון מכשירי חיסכון ארוך טווח: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.
עבור רובינו החיסכון הפנסיוני יהיה הגדול והמשמעותי ביותר במהלך החיים. מטרת החיסכון היא לייצר הכנסה במקרה של הפסקת עבודה, בין אם בשל הגעה לגיל פרישה או מצב שאינו מאפשר המשך עבודה, וכן להגן עליך ועל משפחתך מפני פגיעה במקורות ההכנסה במקרה חלילה, של תאונה, מחלה או פטירה.
ההחלטות שתקבלו במהלך שנות הקריירה שלכם ישפיעו על גובה ההכנסה העתידית הצפויה, לכן תכנון נכון ומקדים, יאפשרו לכם ולמשפחתכם לשמור על רווחה כלכלית.

Anchor 1

השירותים שלנו:

בדיקת חיסכון פנסיוני

בחינה וניתוח הרכב החיסכון הפנסיוני

כפי שהוא קיים היום, כולל בדיקת דמי הניהול.

הערכת חיסכון

הערכה של
החיסכון הצפוי 

בהתאם לתנאים הידועים עד לגיל הפרישה, נבצע הערכה עתידית.

מיפוי צרכים

מיפוי ואפיון
צרכים 

וכן בחינת סך החסכונות הפנסיוניים העומדים לרשותך

דוחות מפורטים

קבלת דו"ח מפורט ומרכז 

ואיתור כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית

תכנון של תמהיל פנסיוני

תכנון של תמהיל החיסכון הפנסיוני 

בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הקיימים, אל מול הצרכים שהוגדרו.
 

ליווי ושירות אישי

ליווי אישי מתמשך

ובחינה שוטפת  של השינויים האישיים ובשוק ובהתאם ביצוע התאמות במקרה הצורך.

היתרון שלנו בפנסיה

בתוך סבך האפשרויות העצום ובתוך מורכבות המערכת הפנסיונית, אנחנו נכנסים לתמונה - במתן ליווי ותכנון פנסיוני איכותי מקצועי ואובייקטיבי, נוביל אותך בבטחה למיקסום החסכון לפרישה. וכן נבצע את המירב כדי להגן עליך מפני פגיעה כלכלית חלילה, עקב אובדן מקורות הכנסה.

Anchor 2
bottom of page