ליווי ותכנון פנסיוני

לדאוג למחר כבר היום

33.png

להגן עליך ועל משפחתך מפני פגיעה במקורות ההכנסה 

חיסכון פנסיוני הוא שם כולל למגוון מכשירי חיסכון ארוך טווח: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות.
עבור רובינו החיסכון הפנסיוני יהיה הגדול והמשמעותי ביותר במהלך החיים. מטרת החיסכון היא לייצר הכנסה במקרה של הפסקת עבודה, בין אם בשל הגעה לגיל פרישה או מצב שאינו מאפשר המשך עבודה, וכן להגן עליך ועל משפחתך מפני פגיעה במקורות ההכנסה במקרה חלילה, של תאונה, מחלה או פטירה.
ההחלטות שתקבלו במהלך שנות הקריירה שלכם ישפיעו על גובה ההכנסה העתידית הצפויה, לכן תכנון נכון ומקדים, יאפשרו לכם ולמשפחתכם לשמור על רווחה כלכלית.

22.jpg
Asset 1_10x.png

בחינה וניתוח הרכב החיסכון הפנסיוני

כפי שהוא קיים היום, כולל בדיקת דמי הניהול.

Asset 2_10x.png

הערכה של
החיסכון הצפוי 

בהתאם לתנאים הידועים עד לגיל הפרישה, נבצע הערכה עתידית.

Asset 3_10x.png

מיפוי ואפיון
צרכים 

וכן בחינת סך החסכונות הפנסיוניים העומדים לרשותך

Asset 4_10x.png

קבלת דו"ח מפורט ומרכז 

ואיתור כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית

Asset 5_10x.png

תכנון של תמהיל החיסכון הפנסיוני 

בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הקיימים, אל מול הצרכים שהוגדרו.
 

Asset 6_10x.png

ליווי אישי מתמשך

ובחינה שוטפת  של השינויים האישיים ובשוק ובהתאם ביצוע התאמות במקרה הצורך.

היתרון שלנו בפנסיה

בתוך סבך האפשרויות העצום ובתוך מורכבות המערכת הפנסיונית, אנחנו נכנסים לתמונה - במתן ליווי ותכנון פנסיוני איכותי מקצועי ואובייקטיבי, נוביל אותך בבטחה למיקסום החסכון לפרישה. וכן נבצע את המירב כדי להגן עליך מפני פגיעה כלכלית חלילה, עקב אובדן מקורות הכנסה.

 
 

השירותים שלנו: