top of page
ליווי ותכנון פיננסי

ליווי ותכנון להשקעות

כסף לא צומח על העצים. הוא צומח בהשקעה נכונה!

ישנן דרכים טובות וחכמות לנהל את הכסף הפנוי שלכם

במציאות כלכלית בה סביבת הריבית שואפת לאפס, ישנן דרכים טובות וחכמות לנהל את הכסף הפנוי שלכם. לכן ליווי ותכנון של איש מקצוע יסייע לכם למקסם את הרווחים ולבחור את האפיקים הנכונים בהתאמה אישית ומדויקת עבורכם, ועל פי מקורות ההכנסה השונים שלכם. זאת תוך התחשבות בצרכים העכשוויים והעתידיים שלכם ושל משפחתכם.
אפיקי ניהול לכסף פנוי הינם פוליסת חיסכון בחברת ביטוח, תיק השקעות ועוד.

Anchor 1

השירותים שלנו:

בדיקת תיק השקעות

בחינה וניתוח הרכב החיסכון הפנוי

כפי שהוא קיים היום, כולל בדיקת דמי הניהול, פיזור סיכונים וכו'.

מיפוי צרכים וסיכון

מיפוי ואפיון
צרכים וסיכון

בחינת סך החסכונות הפנויים העומדים לרשותך

איתור כספים

קבלת דו"ח
מפורט 

וכן איתור כספים באמצעות הר הכסף

תכנון חיסכון

תכנון וביצוע של תמהיל החיסכון הפנוי

זאת בהתאם לרמת ההכנסה והחסכונות הקיימים, הסיכון הרצוי, אל מול הצרכים שהוגדרו.

ליווי אישי

ליווי אישי
מתמשך 

תוך בחינה שוטפת של השינויים האישיים שלכם ובשווקים, ובהתאם ביצוע התאמות במקרה הצורך.

היתרון שלנו בהשקעות פיננסיות

עולם ההשקעות והפיננסים מורכב ודורש מומחיות, ניסיון ומקצועיות רבה. אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם בתי ההשקעות, גופים פיננסיים, וחברות ביטוח מובילים בארץ, 
וביכולתנו להתאים לכם את הגוף המנהל המתאים ביותר עבורכם, תוך כדי התחשבות בכלל נכסיכם ובשיקולי המס, במטרה להניב תשואות עודפות במינימום עלויות. 

Anchor 2
bottom of page