top of page
closed up stethoscope and heartbeat read
גולד קפיטל

לקבלת הצעת מחיר לביטוח בריאות פרטי זה המקום להשאיר פרטים וסוכן יחזור אליך

Painted fingers happy family concept, wh

בהראל דואגים למשפחה גם בבריאות

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות הזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד וכל מקרה של סתירה בין מידע זה ובינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעמוד זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. הפרטים שמסרת ישמשו אותנו לחזור אליך במסרון, במייל ו/או בטלפון.

הראל-לוגו.png

ביטוח בריאות פרטי בהתאמה אישית בהראל יעניק לך ולמשפחתך ביטחון ויציבות כלכלית

ביטוח בריאות פרטי בהתאמה אישית 

מיפוי צרכים וסיכון

שירות רופא אונליין 24/7

שירותי רפואה עד הבית – בדיקות רופא ומעבדה 

מגוון מסלולי ביטוח

בהראל מקבלים בביטוח הבריאות הפרטי סוכן אישי עם שירות אישי ונהנים מיתרונות רבים:

bottom of page