top of page
Happy Family
גולד קפיטל

לקבלת הצעת מחיר לביטוח חיים זה המקום להשאיר פרטים וסוכן יחזור אליך

Painted fingers happy family concept, wh

בכלל דואגים למשפחה 

בחר/י את הביטוח הרצוי -

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות הזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד וכל מקרה של סתירה בין מידע זה ובינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעמוד זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. הפרטים שמסרת ישמשו אותנו לחזור אליך במסרון, במייל ו/או בטלפון.

Clall.png

ביטוח חיים פרטי בהתאמה אישית בכלל יעניק לך ולמשפחתך עתיד בטוח ויציבות כלכלית

ביטוח חיים  בהתאמה אישית 

מיפוי צרכים וסיכון

פרמיה משתנה
אחת לשנה בהתאם
לגיל המבוטח/ת

תעריף משתנה
בין גבר לאשה ובין
מעשנים ולא מעשנים

מגוון גדול של מסלולי ביטוח

בכלל הנחות ענק בביטוח החיים וגם נהנים מיתרונות רבים:

bottom of page