top of page
הראל קרנות השתלמות

המקום המושלם לכסף שלך
הראל קרן השתלמות

כסף לא צומח על העצים. הוא צומח בהשקעה נכונה!

הראל קרן השתלמות
גולד קפיטל

מהי קרן השתלמות ומה היתרונות שלה?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים , שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס רווח הון (עד התקרה הקבועה בדין), והמעניק הטבת מס בעת ההפקדה השוטפת, למעסיק ולעמית במעמד עצמאי. עפ"י רוב, לאחר שש שנות ותק בקרן ההשתלמות ניתן למשוך ולהשתמש בכסף שנצבר בה לכל מטרה, אולם ניתן ומומלץ להשאיר אותו בקרן ההשתלמות, ולהמשיך ליהנות מהתשואות הפטורות ממס רווח הון.

Anchor 2

למה זה מתאים לכם:

הפקדה מותאמת לכל חוסך

מתאים עבור כל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין ליהנות מהטבות מס בגין ההפקדות ומהתשואה בשוק ההון לאורך שנים

מיפוי צרכים וסיכון

נזילות מלאה
לאחר 6 שנים

ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה. במקרים מסויימים ניתן למשוך בפרק זמן קצר יותר.

דמי ניהול אטרקטיביים 

דמי ניהול אטרקטיביים ונמוכים מהצבירה, וללא דמי ניהול בהפקדה.

מגוון מסלולי השקעה

אתם בוחרים את מסלול ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם, ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

הטבת מס 

הרווחים בקרן השתלמות נזילה פטורים ממס (במשיכה כדין) עבור הפקדות עד התקרה המוטבת הקבועה בחוק.

שאלות נפוצות בנושא קרן השתלמות:

למי מיועדת קרן השתלמות?
קרן השתלמות מיועדת הן לשכירים והן לעצמאים:
קרן השתלמות לשכירים
העובד והמעביד מפרישים לקרן כספים עד לתקרה של 2.5% מהשכר בגין חלק העובד, ועד 7.5% מהשכר בגין חלק המעביד.

קרן השתלמות לעצמאים
עמית עצמאי מפריש כספים לקרן, שבגינם הוא זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. למעשה ההפקדה לקרן מכילה מתנה משמעותית ממס הכנסה.

מה היתרונות בהשקעה בקרן השתלמות לשכיר?
שכיר המפקיד לקרן השתלמות יכול ליהנות מהשתתפות משמעותית של מעסיק בחיסכון זה, ומהטבות מס על ההפקדות וכן מניהול מקצועי של הכספים שנצברים בקופה.

 

מה היתרונות בקרן השתלמות לעצמאי?
עצמאי המפקיד לקרן השתלמות ייהנה מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי בשוק ההון של הכספים שנצברים בקופה.

 

מתי ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות?

את הכספים ניתן למשוך לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.

אולם, קיימים תנאים נוספים למשיכה לאחר 3 שנים: במקרה של השתלמות או במקרה שהעמית עבר את גיל הפרישה.


איך ניתן לעקוב אחר כספי החיסכון בקרן השתלמות?
ניתן לעקוב אחר כספי החיסכון בקלות באמצעות אתר הראל באזור האישי בכל עת ולבדוק את מצב החיסכון, ההפקדות שנכנסו, והתשואה שהושגה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד, ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות פקודות מס הכנסה ו/או הוראות כל דין, או רשות מוסמכת, והוא רלוונטי למועד פרסומו.

מלאו פרטים לפתיחת - קרן השתלמות

נתונים ראשונים והמשך פעולה מול נציג 

Anchor 1
bottom of page