top of page
הראל קרן פנסיה

הראל קרנות פנסיה

הבחירה הנכונה
 לפנסיה שלך

הפנסיה שלכם לא תצמח על העצים. היא תצמח בהשקעה נכונה!

הראל קרן פנסיה
גולד קפיטל

קרן הפנסיה של הראל - הבחירה הטובה והחכמה לעתיד שלך

קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון לטווח ארוך הנהוגים בישראל. מדובר בקופת חיסכון המעניקה לחוסך בה פנסיה חודשית מגיל הפרישה. נכון להיום: גיל 64 לאישה וגיל -67 לגבר. קרן הפנסיה המקיפה של הראל כוללת גם רכיב ביטוחי מובנה המעניק כיסוי למקרה של נכות ולמקרה פטירה.

למה קרן הפנסיה של הראל מתאימה לכם:

Anchor 2

שירות אישי עם סוכן פנסיוני

עם ניסיון עשיר ומוניטין רב, תוכלו להנות משירות אישי מסוכן פנסיוני. טובת הלקוחות לפני הכל.

מיפוי צרכים וסיכון

ניהול סיכונים בגיבוי חברת ביטוח מובילה

קרן הפנסיה פועלת על בסיס ביטוח הדדי - עקרון המחייב את הראל, כחברת המנהלת את הקרן, לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים (אובדן כושר עבודה ומוות), ובנאמנות מלאה לעמיתי הקרן.

דמי ניהול אטרקטיביים 

המחיר הזול יחסית אותו משלמים העמיתים הינו בין השאר כתוצאה מהביטוח ההדדי עליו מבוססת הקרן.

מגוון מסלולי השקעה

קרן הפנסיה מאפשרת לך לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון, מבין שבעה מסלולי השקעה הקיימים בקרן.

אפשרות לקבלת הלוואה מהקרן 

באפשרותך לקבל הלוואה - גובה ההלוואה אשר באפשרותך לקחת תלוי בסכום הכסף שצברת ובמידת הנזילות של כספך.

Anchor 1

שאלות נפוצות בנושא קרנות פנסיה

מהי קרן פנסיה מקיפה?

קרן פנסיה חדשה מקיפה, הינה קרן פנסיה המעניקה לך פנסיית זיקנה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה, ופנסיית שאירים למקרה פטירה.
 

מהו חיסכון פנסיוני?

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שמטרתו העיקרית הינה צבירת סכום כספי שישמש אותך בגיל הפרישה לפנסיה.
החיסכון הפנסיוני כולל גם רכיב ביטוחי שמטרתו להחזיר לך או לקרוביך הנסמכים עליך, סכום חד-פעמי ו/או קצבה חודשית באחד מהמקרים הבאים:

  • אובדן כושר עבודה (זמני או לצמיתות)

  • פטירה

 

מה היתרונות בקרן פנסיה?
קיום רכיב ביטוחי בקרן: הרכיב הביטוחי בקרן הפנסיה נועד להעניק תגמול כספי במקרי נכות ואובדן כושר עבודה, וכן פנסיית שאירים במקרה פטירה, גם אם אירעו לפני גיל הפרישה הנהוג בקרנות הפנסיה.

מבנה שיתופי של הקרן: המצטרפים לקרן משלמים לקופה משותפת, המבטיחה את זכויותיהם העתידיות לקצבת זקנה באמצעות תקנון הקרן. התקנון הוא מסמך משפטי, מאושר על-ידי משרד האוצר, המסדיר את זכויות המבוטחים בקרן הפנסיה.

עלויות נמוכות למבוטח: הודות לעקרון ההדדיות של הקרן, העלויות למבוטח נמוכות בהשוואה לאפיקים ביטוחיים אחרים

פיקוח ממשלתי: קרן הפנסיה מפוקחת ומבוקרת על-ידי משרד האוצר.

סבסוד ממשלתי: בקרן הפנסיה המקיפה קיים סבסוד ממשלתי המאפשר השקעה של 30% מנכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות מבטיחות תשואה.

 

מה הם מסלולי הביטוח בקרן פנסיה?
מסלולי הביטוח בקרן פנסיה זה מזה בגובה הכיסוי הביטוחי אשר מופנה לנכות, לשאירים ולחיסכון.
באפשרותך לבחור את המסלול המתאים לך בהתאם להעדפותיך ולמצבך המשפחתי, למשל: אם אין לך בן / בת זוג ו/או ילדים, תוכל לוותר על הכיסוי לבן/ת הזוג או ויתור על כלל הכיסוי לשאירים ללא תלות במסלול הביטוח שתבחר.


איך מחושבת פנסיית הזיקנה בעת הפרישה?
בעת הפרישה, מחושבת פנסיית הזקנה על-פי החיסכון הצבור בקרן. יתרת החיסכון מחולקת במקדם (מספר המחושב על-ידי הקרן) המותאם לנתוניך האישיים ולמסלול הפנסיה שבחרת. התוצאה של החלוקה הינה פנסיית הזקנה.

האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד, ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות פקודות מס הכנסה ו/או הוראות כל דין, או רשות מוסמכת, והוא רלוונטי למועד פרסומו.

מלאו פרטים לפתיחת קרן פנסיה בהראל

נתונים ראשונים והמשך פעולה מול סוכן פנסיוני

bottom of page