top of page
ע.מ 033317462
_____________
מספר רישיון

אמנת שירות ללקוחות

אמנת השירות ללקוחות סוכן הביטוח באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך.

אמנת השירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ובהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון מיום 01.05.2018, ומתוך שאיפתנו לייצר מערכת יחסים ארוכת טווח, המושתת על אמון, שקיפות, אחריות, נאמנות וכבוד הדדי, בינינו לבין לקוחותינו אנו מתחייבים למתן שירות אדיב, מכבד ומקצועי כמפורט באמנת שירות זו:

 1. להתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.

 2. לתת ללקוחותינו מענה ראשוני לכל פניה בתוך 2 ימי עסקים, ומתן תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן בטווח זמן זה.

 3. לתת מענה מתאים לצרכי הלקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.

 4. לתת מענה מתאים ללקוחותינו ולצרכיהם/ן על ידי העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים ממועד פניית הלקוח/ה, לתיאום פגישה או שיחה.

 5. להעביר ללקוח/ה או ללקוח/ה לשעבר, כל אישור או מסמך הנמצא ברשותינו על פי דין וזאת בתוך 3 ימי עסקים מבקשת הלקוח/ה.

 6. להעביר ללקוח/ה או לקוח/ה לשעבר, כל מסמך הנמצא הנמצא ברשותינו ושייך לתיק הלקוח/ה בתוך 7 ימים מיום בקשת הלקוח/ה.

 7. להעביר לגוף מוסדי כל פעולה, בקשה, מסמך או אישור מאת הלקוח/ה תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים. וההסכמים עם הגופים המוסדיים השונים.

 8. להכיר את דרישות הממונה בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות. אנו מתחייבים למסור ללקוחותינו שפנו בעניין תביעה מידע אודות זכויותיהם/ן ודרכי הפעולה שבאפשרותם לנקוט לצורך מיצוי זכויותיהם/ן על פי הכיסויים שברשותם וזאת תוך 2 ימים עסקים.

 9. לרשות לקוחותינו מגוון אפשרויות להתקשרות עמנו:
  מוקד טלפוני שמספרו: 03-6039392.
  אתר הסוכנות: www.goldcapital.co.il
  דוא"ל: info@goldcapital.co.il
  שעות קבלת קהל במשרדנו: ימים א' – ה', בין השעות 09:00 – 17:00. ברחוב אופק 48, ראשל"צ.

  נודה לכם שתעדכנו אותנו בכל מקרה של שינוי במצבכם המשפחתי, רפואי, או תעסוקתי (לרבות שינוי בשכר), על מנת שנוכל להמשיך ולהעניק לכם את ההגנות והליווי הנכונים ביותר עבורכם!

                                              המענה ללקוחות יהיה על-פי הכללים המנויים באמנת שירות זו.​

bottom of page