top of page
  • גולד קפיטל

עזבתם מקום עבודה? אל תמהרו לממש את כספי הפיצויים שלכם.


פיצויי פיטורים
כספי פיצויים בעזיבת עבודה

שכירים רבים כיום עוזבים את מקום עבודתם ועוברים למקום עבודה אחר אחת לכמה שנים. תוך כך, רבים מתלבטים האם למשוך את כספי הפיצויים במעבר בין העבודות. ניתן לקבוע באופן חד משמעי כי זו תהיה טעות מרה להתייחס לכספי הפיצויים ככסף שקיבלתם במתנה במועד עזיבתכם את מקום העבודה. הכסף הזה נועד כדי שתוכלו להתקיים בכבוד לאחר פרישתכם.כשעוזבים מקום עבודה הבחירה בנוגע לפיצויים היא למעשה בין שתי אופציות- ניתן לממש את כספי הפיצויים הפטורים ממס (בגובה תקרת הפטור) או לייעד אותם לגיל פרישה ולקבל אותם כפנסיה לכל החיים.


כעת נדרשת הבנה של מרכיבי הפנסיה שלכם, כדי לקבל החלטה מושכלת בנוגע לשימוש הנכון בכספי הפיצויים המגיעים לכם:

את החיסכון הפנסיוני שלכם ניתן לפרק לשלושה רכיבים - הפרשת העובד, הפרשת המעסיק ופיצויים. רכיב הפיצויים יכול לנוע בין 6%-8.3% מהשכר וזאת בהתאם להחלטת המעסיק המפריש עבורכם את הכסף לחיסכון הפנסיוני (שימו לב כי ברוב מקומות העבודה כספי הפיצויים שייכים לכם בכל מקרה, בין אם התפטרתם ובין אם פוטרתם).

למעשה כספי הפיצויים מהווים מרכיב משמעותי מאוד בחסכון הפנסיוני, ובמקרים מסוימים, עשויים להוות קרוב למחצית מסך החיסכון הפנסיוני שצברתם. לכן, כדי לשמור על פנסיה סבירה (ביחס לשכר בגיל העבודה) יש לשקול ככל שניתן את השארת כספי הפיצויים בתכנית הפנסיונית ולייעד אותם לקבלת פנסיית זקנה בפרישה.


בנוסף, עם סיום עבודתכם ובתקופת המעבר בין עבודות, מופסקים התשלומים לחיסכון הפנסיוני ולכיסויים הביטוחים ששולמו מתוך השכר שלכם. ישנה חשיבות גדולה מאוד לשימור הכיסוי הביטוחי, וזאת גם כדי להיות מוגנים מסיכוני נכות ומוות בתקופה זו, וגם כדי לשמור על זכויות הביטוח במוצר הפנסיוני. בקרן הפנסיה יישמר לכם הכיסוי הביטוחי באופן אוטומטי לתקופה של 5 חודשים מהמועד שבו הפסקתם לעבוד. בביטוח מנהלים התקופה מוגדרת בתנאי החוזה שלכם. אם אינכם עובדים למעלה מ-5 חודשים, עליכם לפנות לקרן הפנסיה שלכם כדי לשמור על כיסוי ביטוחי. על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי ניתן להפריש את עלות הכיסוי הביטוחי באופן עצמאי או לחילופין, לבקש מקרן הפנסיה להעביר את התשלום עבור הכיסוי הביטוחי מתוך החיסכון הפנסיוני שצברתם.


אם לא תפרישו לקרן הפנסיה לתקופה של מעל שנה (בביטוח מנהלים התקופה מוגדרת בתנאי החוזה שלכם) תאבדו את כל זכויותיכם כמבוטחים ותיקים, ותאלצו להצטרף לחיסכון פנסיוני כלקוחות חדשים לכל דבר ועניין. ולכן כדאי וחשוב להמשיך להפריש באופן עצמאי לחיסכון הפנסיוני, לפחות סכום מינימלי כדי לא לפגוע בקצבת הפנסיה הצפויה לכם.


לסיכום, אם אתם רוצים לשמור על קצבת פנסיה נאותה שתהיה קרובה למשכורת אליה התרגלתם במרוצת שנות עבודתכם, אל תמשכו את כספי הפיצויים! ובתקופת מעבר בין עבודות שימרו על הכיסוי הביטוחי שלכם.

תיוגים:

bottom of page